Primăria Prundeni monitorizează sufletele oamenilor

image_pdfimage_print

Primarul comunei Prundeni-Vâlcea, Ion Horia Horăscu, a declarat pentru Indiscret în Oltenia că primăria declanşează campania „Suflet pentru suflet”, menită să se ocupe de problemele sufleteşti ale cetăţenilor.

de Marielena Popa

„Am cam încheiat cu investiţiile de ordin material, asfaltări, construcţii, modernizări, nu ne rămâne decât să ne ocupăm de sufletele oamenilor: să îi ajutăm, la greu, să îi monitorizăm, să îi consiliem şi să avem grijă de copii. Campania se va numi Suflet pentru suflet şi, pentru a o marca, noi, angajaţii primăriei, vom purta, o perioadă, tricouri albe inscripţionate cu acest slogan”, a precizat primarul.

 

Fişele care conţin aproape tot

Horia Horăscu spune că preocupările primăriei pentru această latură a existenţei oamenilor sunt mai vechi, însă este decis ca de aici încolo să le dea amplitudine, copiii fiind în centrul acestor preocupări: „Toţi suntem cu ochii pe adulţi, mai puţin pe copii. Din acest motiv, am angajat două asistente sociale şcolare care se vor ocupa de copiii din comuna Prundeni”.

În comuna Prundeni sunt circa 2.700 de familii, cu 480 de copii până în 18 ani. Potrivit primarului, serviciul social al comunei Prundeni este o interfaţă între primărie şi cetăţeni, pe care îi monitorizează prin fişe (foto) care conţin date amănunţite: „Fiecare familie din comună are fişă de monitorizare în sistem electronic, prin care, practic, ştim tot: componenţa familiei, studii, relaţiile dintre membrii familiei, eventuale divorţuri, grade de handicap, date detaliate privind copiii, situaţia socio-economică a familiilor şi, nu în ultimul rând, date privind evaluarea medicală pentru persoanele bolnave”.

Primarul a mai declarat că serviciul social al primăriei îi monitorizează amănunţit şi pe adulţi, şi că le acordă ajutor pentru a-şi supraveghea sănătatea: „Trimitem oameni în teren cu stetoscoape pentru a le lua tensiunea, iar în ce priveşte persoanele cu handicap, noi le facem dosarele, noi îi ducem cu maşinile noastre la comisiile de evaluare, însoţiţi de asistenţii sociali şi îi monitorizăm cu multă atenţie. Asistenţii noştri stau de vorbă cu ei, îi încurajează, le dau sentimentul cert că le sunt alături”.

Primarul Ion Horia Horăscu (PSD) se află la conducerea primăriei din anul 1996 şi este apreciat şi cunoscut nu numai graţie ideilor nonconformiste, ci şi pentru performanţa de a fi accesat, la capacitate aproape maximă, proiectele pe fonduri europene. De aceea, mulţi primari din judeţul Vâlcea şi nu numai, indiferent de apartenenţa politică, apelează la sfaturile sale.

http://www.indiscret.ro/articol-primaria-prundeni-monitorizeaza-sufletele-oamenilor

La Prundeni, s-a declanşat Campania „SUFLET PENTRU SUFLET”

2 iulie, 2015Fara comentarii

O iniţiativă unicat în Romania, încearcă să aibă succes în localitatea inegalabilului primar social-democrat Ion Horia Horăscu, Perundeni, comuna aflată la o aruncătură de băţ de cel de al doilea municipiu al Vâlcii, Drăgăşani. Este vorba despre campania „Suflet pentru Suflet”, acţiune ce s-a declanşat la începutul acestei luni şi care se va derula pe parcursuldezbaterile nationale pe tema strategiei de consolidare a administratiei publice si primarul ion horia horascu d ela prundeni, valceaîntregului an, cu posibilitatea de prelungire a acesteia în continuare. După cum ne spunea edilul localităţii, după atâtea proiecte implementate atât în infrastructură cât şi în social, de acum încolo, preocupările administraţiei locale din frumoasa comună Prundeni fiind mai mult sau preponderent în „infrastructura sufletelor”. Era nevoie ca într-adevăr, oamenii când vin la primărie, vin cu probleme şi atunci, toţi, dar absolut toţi, trebuie aplecaţi asupra sufletelor oamenilor, deviza de bază fiind empatia. în scurt timp, salariaţii din primărie vor purta tricouri albe inscripţionatecu mesajul campaniei, asistenţii sociali vor fi parmanent în sate, având în dotare stetoscoape, tensiometre şi glucometre. De asemenea, vor fi conectaţi şi asistenţii medicali şi medicii de familie. În perioada viitoare, vor fi implicate şi o serie de ONG-uri din ţară şi din străinătate, cu preocupări în acest domeniu. Grupul ţintă al acestei acţiuni vor fi absolut toţi cetăţenii localităţii. “Problema pe care am dorit să 0 abordăm prin iniţierea campaniei “suflet pentru suflet” este lipsa de atitudine civică, responsabilă, critică a cetăţenilor din comuna Prundenii faţă de semenul său cât şi faţă de activitatea autorităţilor publice locale, un nou mod de a aborda problemele cetăţeneşti de către funcţionarii din administraţia publică. Efectele unei asemenea stări de fapt sunt extrem de păguboase dezvoltării culturii comunitare, a spiritului civic. Aceste lucruri sunt necesare deoarece comunitatea este de o lungă perioadă de timp imatură politic, lipsită de puterea de a acţiona la nereguli,la încălcarea drepturilor. Primaria susţine activ structurile sociale şi de solidaritate şi structurile de integrare care ghidează locuitorii aflaţi în dificultate, astfel încât acştia să poată participa la viaţa socială prin integrarea în viaţa profesională. Aceasta se angajează să lupte alături de populaţie împotriva crizei şi contra discriminării şi promovează egalitatea între bărbaţi şi femei.”, a explicat şi uimitorul primar social-democrat al frumoasei şi ambiţioasei comunităţi din Prundeni, Ion Horia Horăscu (foto). În ceea ce priveşte relevanţa şi viabilitatea proiectului, s-au stabilit următoarele direcţii: afirmarea individualităţii proprii; lupta împotriva tiparelor şi a clişeelor în a-i percepe pe ceilalţi; lupta împotriva prejudecăţilor; dreptul persoanelor de a avea acces la resursele necesare; respectul demnitatii şi încrederea în valoarea fiinţei umane; încrederea In capacitatea de autodeterminare şi de rezolvare a problemelor. La capitolul principale metode folosite pentru implicarea factorilor de interes, s-au stabilit interviurile individuale şi de grup şi consultarea publică. Principalii factori implicaţi în campanie sunt: aparatul propriu de specialitate al Primarului comunei Prundeni, Serviciul Public de Asistenţă Socială Prundeni, Serviciul Comunitar de Evidenţă a Persoanei Prundeni, instituţiile de cult din Prundeni, consilieri locali şi şcolile. Initial, Primăria comunei Prundeni a realizat 0 analiză a nevoilor comunităţii în Comuna Prundeni, bazată pe: audienţele primarului comunei, Interviuri individuale cu cetăţeni, reprezentând diferite categorii sociaIe şi profesionale, interviu colectiv cu reprezentanţi ai şcolii, observaţia la faţa locului etc. În urma acestei analize, au fost intentificate, pe de o parte, problemele localităţii şi priorităţile cetăţenilor, iar pe de altă parte, problemele autorităţilor în relaţia cu cetăţenii (problemele de comunicare şi consultare publică). De asemenea, cetăţenii intervievaţi au sugerat şi 0 serie de metode, instrumente pe care autorităţile le-ar putea folosi pentru îmbunătăţirea relaţiei dintre cetăţeni şi administraţie. Dintre obiectivele specifice ale acestui ambiţios proiect, trebuie neapărat să reţinem: încrederea cetăţeanului în autorităţile locale; rezolvarea operativă a problemelor cetăţeanului în spiritul legii; eliminarea barierelor birocratice în relaţia cu cetăţeanul; cunoaşterea preventivă a probemelor cu care se confruntă fiecare gospodărie, fiecare cetăţean; luarea măsurilor sociale ce se impun din timp; participarea cetăţeanului la luarea deciziilor, schimbarea mentalităţii funcţionarilor, care trebuie să devină mai uniţi, mai prietenoşi, mai responsabili, înţelegând că schimbarea se realizează prin participarea efectivă a funcţionarului la problemele cetăţeanului; transparenţă în administraţia publică locală; contribuţia la coeziunea şi dinamica socială prin susţinerea persoanelor aflate în dlficultate şi reducerea inegalităţilor; acţiuni care favorizează acceptarea societăţii multi-culturale prin comuniune paşnică; intervenţia voluntară în favoarea dezvoltării individuală şi deschiderea către cultură a locuitorilor; integrarea şi participarea activă în cadrul centrelor socio-culturale prin reuniunea actorilor vieţii sociale; încurajarea cetăţenilor de a participa la viaţa comunităţii prin impulsionarea şi animarea unei pieţe de demografie participativă realizată de către localnici, prin valorizarea promisiunilor, şi materializarea aşteptarilor locuitorilor cu privire la evoluţia comunităţii; susţinerea vieţii asociative locale, prin angajarea şi responsabilizarea locuitorilor. Principalele scopuri urmărite de campanie sunt: prevenirea delincvenţei juvenile şi a criminalităţii, violenţa în familie, stradală sau în cadrul şcolii; prevenirea consumului, a traficului de droguri; educaţia rutieră; prevenirea prostituţiei/proxenetismului, pedofiliei; prevenirea cerşetoriei; prevenirea exploatării prin muncă a copiilor; promovarea respectului faţă de lege; promovarea drepturilor cetăţeanului; promovarea unui comportament civilizat în societate; promovarea imaginii pozitive a administraţiei publice în comunitate şi creşterea încrederii în instituţie; culegerea de informaţii şi date de interes în cazuri speciale; menţinerea ordinii şi liniştii publice, un climat de securitate al persoanei în comunitate; schimbarea mentalităţii funcţionarului din administraţia publică şi mai ales conştientizarea valorilor fundamentale.

Preliuat din: http://www.publipro.ro/proexpres-dragasani/la-prundeni-s-a-declansat-campania-suflet-pentru-suflet-18395