Anunt de atribuire contract SMIS 26833

image_pdfimage_print

ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE SERVICII DE PUBLICITATE CONSTAND IN PRODUCTIE DE MATERIALE PUBLICITARE/PROMOTIONALE, PROMOVARE ONLINE SI PROMOVARE RADIO (CPV 79341000-6), IN CADRUL PROIECTULUI DRUMUL VINULUI VALCEAN – SMIS 26833 PROIECT FINANTAT PRIN POR 2007-2013 Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului Domeniul major de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare in scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică COMUNA PRUNDENI cu sediul in str. Tudor Vladimirescu, nr. 183, cod postal 247525, tel/fax 0250/810399, anunta atribuirea contractului de Servicii de publicitate constand in materiale de publicitate, promovare on-line si promovare radio, catre SC ELECTRIC CONTROL SRL, cu sediul in municipiul Pitesti, str. Bradului, nr. 10, jud Arges. Procedura aplicata pentru atribuire: Cerere de oferta Nr. anunt de participare – publicat in S.E.A.P.: 328618 / 01.06.2012 Criteriul de atribuire a contractului de servicii: Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic Numarul de oferte primite: 3(trei) Pretul contractului: 190.300,00 lei fara TVA Numarul si data atribuirii contractului: 6534 din 20.08.2012