Drumul vinului Vâlcean

image_pdfimage_print

Programul National de Dezvoltare Rurala
Program finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si Planul European de Redresare Economica
Axa III – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale”
Masura 313 – „Încurajarea activitãtilor turistice”
Nr contract: C 313011144000003/14.11.2011
Beneficiar: Comuna Prundeni
Autoritatea Contractantă:
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI
DEZVOLTĂRII RURALE
Agenţia de Plăţi pentru
Dezvoltare Rurală şi Pescuit


TITLUL PROIECTULUI: “CENTRUL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA PRUNDENI”

Obiectivul proiectului este cresterea atractivitatii turistice pentru Comunele Pundeni, Orlesti, Scundu, Stefanesti, Lungesti, Mitrofani, Amarasti si dezvoltarea sistemelor si actiunilor de informare si promovare turistica a zonei.
Obiectivele specifice ale proiectului
cresterea gradului de informare turistica asupra zonei,
cresterea numarului de turisti,
cresterea gradului de promovare a actiunilor si investitiilor turistice,
imbunatatirea serviciilor de informare turistica.
Proiectul pe care il propunem ajuta la promovarea actiunilor si investitiilor turistice din regiunea noastra prin:
odotarea unui Centru local de informare si promovare turistica in localitatea Prundeni,
ocrearea unui site de promovare si informare turistica si a unei baze de date cu informatii turistice,
oamenajarea de marcaje turistice si trasee tematice in zona omogena formata din cele sapte comune,
oactivitati de promovare a zonei omogene si a actiunilor turistice prezente.
Valoarea totala eligibila a proiectului
315,608 lei, echivalentul a 72,512 euro.
Durata de implementare a proiectului
6 luni: 14 noiembrie 2011 – 14 mai 2012
Proiect finanțat cu fonduri nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rural
Data publicării anunţului: 24 octombrie 2011
LANSAREA PROIECTULUI CU TITLUL
“REDESCOPERĂ TURISMUL MONAHAL VÂLCEAN”
Comuna Prundeni anunță lansarea proiectului” Redescoperă turismul monahal Vâlcean” finantat in cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, axa prioritară 5, „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, domeniul major de intervenţie 5.3 „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, Operaţiunea „Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice”.
Obiectivul general al proiectului reprezintă dezvoltarea turismului și creșterea vizibilității Comunei Prundeni și a localităților limitrofe, prin promovarea a 16 biserici, mănăstiri și schituri din zonă și prin activități de marketing specifice.
Proiectul nostru are ca scop promovarea și dezvoltarea turismului în vederea valorificării vizibilității bisericilor, schiturilor și mănăstirilor și creșterii calității serviciilor turistice din zona noastră.
Proiectul a fost semnat pe data de 26 septembrie 2011 între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de Organism Intermediar pentru Turism, în numele şi pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 şi Comuna Prundeni, în calitate de Beneficiar.
Perioada de implementare a Proiectului este de 24 luni.
Valoarea totală a proiectului este de 992.823,22 lei, valoarea totală eligibilă a proiectului este de 805.605,00 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 684.764,25 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este de 104.728,65 lei, iar co-finanţarea eligibilă a beneficiarului este de 16.112,10 lei.
Persoană de contact: Marin Florea – Manager proiect
Tel: 0745-043116/Fax: 0250 –810399
E-mail: primprud@yahoo.com „> primprud@yahoo.com ;smis26832@yahoo.com „> smis26832@yahoo.com
„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.
www.inforegio.ro
Investim in viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.