Formare profesională pentru eficacitate organizaţională

image_pdfimage_print

 

Asociaţia Pro Dezvoltare Valea Oltului a implementat proiectul “Formare profesională pentru eficacitate organizaţională”, Cod SMIS 3370, finanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN în cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.
Scopul proiectului a fost acela de a îmbunătăţi eficacitatea organizaţională a instituţiilor publice locale din zona Valea Oltului, judeţul Vâlcea, şi de a susţine implementarea programului de e-guvernare prin instruirea în vederea obţinerii de către personalul acestor institutţii a permisului european de conducere a computerului (ECDL).
Beneficiarii acestui proiect sunt cele şapte localităţi membre ale asociaţiei solicitante – Prundeni, Ioneşti, Orleşti, Scundu, Lungeşti, Ştefăneşti, Voiceşti – din cadrul cărora provin cei aproximativ 210 angajaţi care au fost instruiţi în vederea obţinerii permisului european de conducere a computerului (ECDL).
În total au fost organizate 700 de ore de instruire ECDL Start (70 ore x 10 grupe) pentru Modul 2 – Utilizarea Computerului şi organizarea fişierelor, Modul 3 – Editare de text,
Modul 4 – Calcul tabelar şi Modul 7 – Informaţie şi Comunicare, Protecţia mediului şi Dezvoltare durabilă. Activităţile de instruire s-au derulat la sediul P.A.P.I. Călina, comuna Prundeni, în perioada aprilie – iunie 2010.
Proiectul are o valoarea totală de 243.100,44 lei (fără TVA) din care 98% reprezintă finantarea nerambursabila în cuantum de 238.238,43 RON, iar contribuţia beneficiarului este de 4.862,01, reprezentând 2% din valoarea proiectului.