Serviciu Public Asistenta Sociala

AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI CU LEMNE, CĂRBUNI, ŞI COMBUSTIBILI PETROLIERI/ GAZE NATURALE

ALOCAŢIA PENTRU SUSŢINEREA FAMILIEI

AJUTORUL SOCIAL

ALOCAŢIA DE STAT PENTRU COPII

ACORDAREA STIMULENTULUI DE INSERŢIE

 ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA INDEMNIZAŢIEI PENTRU CREŞTEREA COPILULUI ÎN VÂRSTĂ DE PÂNĂ LA 2 ANI SAU, ÎN CAZUL COPILULUI CU HANDICAP, DE PÂNĂ LA 3 ANI

SERVICII SOCIALE SPECIALIZATE

INDEMNIZATIA CUVENITA PĂRINŢILOR SAU REPREZENTANŢILOR LEGALI AI COPILULUI CU HANDICAP GRAV