Rapoarte Legea 544/2001/52/2003/ Raport SNSA

                                                                                             2019

 

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII NR 52-2003 IN ANUL 2018 -NR 595 DIN 25.01.2019

 RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII NR 544-2001 IN ANUL 2018 – NR 594 DIN 25.01.2019

2014

Raport de evaluare a implementarii Legea 544/2001
Raport de evaluare a implementarii Legea 52/2003

 Raport SNSA