Selectează o Pagină

Administrator public

La nivelul comunelor si oraselor, primarul poate propune consiliului local infiintarea functiei de administrator public,{;n}in limita numarului maxim de posturi aprobate. Numirea si eliberarea din functie a administratorului public se face de primar, pe baza unor criterii,proceduri si atributii specifice, aprobate de consiliul local.{;n}Numirea in functie se face pe baza de concurs. Administratorul public poate indeplini, in baza unui contract de management,{;n}incheiat in acest sens cu primarul, atributii de coordonare a aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes local. Primarul poate delega catre administratorul public, in conditiile legii, calitatea de ordonator principal de credite.{;n}Art. 1205. – (1) La nivelul judetelor, presedintele consiliului judetean poate propune consiliului{;n}judetean infiintarea functiei de administrator public,in limita numarului maxim de posturi aprobate.{;n}(2) Numirea si eliberarea din functie a administratorului public se fac de presedintele consiliului judetean,{;n}pe baza unor criterii, proceduri si atributii specifice, aprobate de consiliul judetean. Numirea in functie se face pe baza de concurs.{;n}(3) Administratorul public poate indeplini, in baza unui contract de management,{;n}incheiat in acest sens cu presedintele consiliului judetean, atributii de coordonare a aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes judetean.{;n}(4) Presedintele consiliului judetean poate delega catre administratorul public, in conditiile legii,{;n}calitatea de ordonator principal de credite.;nn;
[/vtftable]

 

 

481508_561495123867751_1699180150_n