Selectează o Pagină

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA INDEMNIZAŢIEI PENTRU CREŞTEREA COPILULUI ÎN VÂRSTĂ DE PÂNĂ LA 2 ANI SAU, ÎN CAZUL COPILULUI CU HANDICAP, DE PÂNĂ LA 3 ANI

Cererea tip de acordare a dreptului la indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului ;
Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că celălalt părinte natural sau, după caz, o altă persoană dintre cele prevăzute la art.5 alin.(2) nu beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani;
Actul de identitate al solicitantului (copie xerox şi original);
Certificatul de naştere al copilului (copie xerox şi original)
Certificatele de naştere ale tuturor copiilor născuţi după data de 01 ianuarie 2006
Copie certificat de persoană cu handicap al copilului, după caz;
Adeverinţă tipizată eliberată de autorităţile competente sau de către angajator, după caz, din care să rezulte îndeplinirea condiţiei privind stagiul de cotizare de 12 luni anterioare datei naşterii copilului; cu veniturile profesionale supuse impozitului pe venit conform Legii 571/2003 privind Codul fiscal pe cele 12 luni anterioare lunii de naştere a copilului.
Copie xerox după certificatul medical pentru sarcină şi lehuzie (cele 126 zile), certificată conform cu originalul de către angajator; i. copie xerox după decizia de suspendare a contractului individual de muncă, certificată conform cu originalul de către angajator;
Copie xerox după decizia de suspendare a contractului individual de muncă, certificată conform cu originalul de către angajator;
Dosar;
Extras de cont BCR, BRD, CEC, B. Raiffeisen, B. Transilvania, B.Pireus, B.Carpatica, B.Românească, Romexterra, Leumi Bank, Procredit Bank, Alpha Bank, Volks Bank, ING, Bancpost, AŢE Bank, GarantiBank, Înţesa San Paolo, OTP Bank, UniCredit Tiriac Bank, Millennium Bank, Credit Agricole
În situaţia în care părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea condiţiilor se demonstrează pe baza anchetei sociale efectuate de autoritatea tutelară.
Declaraţia celuilalt părinte trebuie să fie însoţită de documente justificative din care să rezulte dacă a lucrat/ nu a lucrat în ultimele 12 luni, anterior datei naşterii copilului(Casa Judeţeană de Pensii, adeverinţă eliberată de angajator/ Administraţia Finanţelor Publice).

– începând cu 01 ianuarie 2011, cuantumul este de 600 RON sau 85% din veniturile realizate pe ultimele 12 luni anterioare lunii de naştere a copilului
TERMEN DE DEPUNERE: 60 DE ZILE LUCRĂTOARE DUPĂ ULTIMA ZI DE CONCEDIU POSTNATAL

NOTA – CEREREA DE ACORDARE A INDEMNIZAŢIEI PENTRU CREŞTEREA COPILULUI SE DEPUNE PERSONAL DE CĂTRE SOLICITANTUL ACESTUI DREPT.
Reglementare:
O.U.G. nr.111/2010, privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor; H.G. nr.52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.111/2010, privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

CEREREA TIP DE ACORDARE A DREPTULUI LA INDEMNIZAŢIA LUNARĂ PENTRU CREŞTEREA COPILULUI