Selectează o Pagină

INDEMNIZATIA CUVENITA PĂRINŢILOR SAU REPREZENTANŢILOR LEGALI AI COPILULUI CU HANDICAP GRAV

Documentaţia necesară:
– Cerere tip;
– Act de identitate: buletin de identitate/carte de identitate/carte de identitate provizorie pentru adultul cu handicap grav/ reprezentantul legal al acestuia, iar în cazul copiilor certificatul de naştere (original şi copie) şi buletin de identitate/carte de identitate/carte de identitate provizorie al părintelui care depune cererea;
– Certificat de încadrare în grad de handicap grav (original si copie)
– Sentinţa civilă definitivă de punere sub interdicţie a persoanei cu handicap grav (original şi copie);
– Dispoziţie de numire a reprezentantului legal pentru persoana cu handicap grav;(original şi copie);
– Decizie pensie (original si copie);
– Cupon pensie;
– Act medical cu diagnosticul.

Reglementare:
Legea nr.448/2006 privin protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare; H.G nr.268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006.