Selectează o Pagină

Acte Necesare Pentru Intocmirea Certificatului De Urbanism

Acte Necesare Pentru Optinerea Autorizatiei De Constrcutie La Case

  • Cerete Tip ( Cerere Pentru Optinerea Autorizatiei De Constructie Case)
  • Actul Doveditor Al Titularului Asupra Imobilului (Legalizat/ Copie)
  • Certificat De Urbanism (Copie)
  • Proiectul Pentru Autorizarea Executarii Lucrailor, deviz lucrari
  • Fisele Tehnice Pentru Obtinerea Avizelor Cerute Prin Certificatul De Urbanism
  • Avizele Si Acordul Obtinerii De C.U. (Copie)
  • Declaratie Pe Propria Raspundere Privind Inexistenta Unor Legi Asupra Imobilului
  • Documentele De Plata A Taxelor Legale Pentru Avize
  • Dovata O.A.R