Selectează o Pagină

Cu numai câteva zile înainte de sărbătoarea “Culesul viilor”, Cristian Nedelcu, primarul municipiului Drăgăşani, a finalizat două proiecte cu finanţare europeană. Este vorba despre Centrul multifuncţional de asistenţă socială şi de Centrul de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu, ambele realizate prin POR 2007-2013. Primul proiect a avut o valoare totală de peste 2,8 milioane de lei şi a început în iulie 2013. „Centrul multifuncţional de servicii sociale comunitare este destinat copiilor aflaţi în situaţii de risc şi familiilor acestora. Prin acest proiect s-a recondiţionat un segment din vechea clădire a Şcolii Nicolae Bălcescu. Centrul a fost dotat cu mobilier, aparatură electrocasnică şi alte echipamente. Acolo vor funcţiona două servicii complementare destinate protecţiei copilului. Centrul de zi pentru copii – care se adresează copiilor în situaţii de risc, cu vârste cuprinse între 7 şi 14 ani, şi oferă activităţi de îngrijire, educaţie, recreere-socializare şi consiliere. Scopul este stimularea participării şcolare, atragerea copiilor în activităţi educative şi recreative de natură să le favorizeze o dezvoltare armonioasă a personalităţii şi ataşamentul faţă de valorile specifice unei societăţi civilizate. Zilnic, vor primi o masă caldă. Periodic, vor primi şi haine, încălţăminte şi rechizite. Al doilea centru este cel de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii. Acesta are menirea de a sprijini şi asista părinţii să facă faţă dificultăţilor care afectează relaţiile familiale, să-şi dezvolte competenţele parentale, să prevină separarea copilului de familia sa şi să ajute copiii atunci când apar probleme în dezvoltarea lor. Va fi şi un fel de Şcoala părinţilor”, a detaliat edilul. Centrul de recuperare neuromotorie  de tip ambulatoriu  a avut o valoare totală de aproximativ 3,2 milioane de lei şi a fost demarat în octombrie 2010. “Prin acest proiect, am reabilitat şi modernizat o clădire dezafectată, o fostă centrală termică, pe care am dotat-o, de asemenea, cu mobilier, aparatură şi echipamentele specifice furnizării de servicii sociale specializate. Acest centru va oferi o gamă complexă de activităţi de recuperare şi reabilitare, în scopul ameliorării stării fizice şi psihice a persoanelor cu handicap, creşterii gradului de autonomie sau independenţă şi, implicit, creşterea calităţii vieţii acestor persoane. Recuperarea fizică vizează, în principal, afecţiunile locomotorii şi se va face prin: fizioterapie (electroterapie, magnetoterapie, terapie cu ultrasunete, terapie cu unde scurte, terapie cu laser), kinetoterapie, masaj, hidroterapie, ergoterapie, ludoterapie (în cazul copiilor). Recuperarea psihică se va face cu ajutorul unui psiholog. Integrarea/reintegrare socială se va face tot cu ajutorul psihologului, dar şi a unui asistent”, a mai explicat primarul Nedelcu. Implementarea proiectului „Centrul Multifuncţional de Asistenţă Socială în municipiul Drăgăşani” s-a desfăşurat pe o perioadă de 26 de luni. „Proiectul a urmărit valorificarea unei zone dintr-o clădire dezafectată din municipiul Drăgăşani, aparţinând Şcolii Nicolae Bălcescu şi transformarea sa într-un centru de servicii sociale comunitare destinate copiilor aflaţi în situaţii de risc şi familiilor acestora. Amplasarea centrului în imediata apropiere a Şcolii Nicolae Bălcescu reprezintă un aspect foarte important de care s-a ţinut cont în concepţia proiectului. În primul rând, distanţa mică dintre cele două instituţii permite intervenţii complementare şi mai eficiente. Cadrele didactice din şcoală pot identifica foarte uşor cazurile de copii aflaţi în situaţii de risc (copii cu rezultate foarte slabe la învăţătură, cu risc de abandon şcolar, copii cu o situaţie economică precară, copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, copii proveniţi din familii cu probleme deosebite etc.). Specialiştii din centru vor prelua cazurile semnalate şi vor întreprinde intervenţiile specifice necesare pentru rezolvarea sau ameliorarea problemelor cu care se confruntă copiii. Centrul vine şi în completarea activităţilor educative derulate în şcoală, desfăşurând campanii de informare şi conştientizare pe teme de interes pentru copii şi părinţi. Programul „Şcoala părinţilor” va contribui la îmbunătăţirea abilităţilor parentale şi creşterea gradului de implicare în activitatea şcolară a copiilor lor. În acest fel, se pun bazele unui parteneriat real şi extrem de important pentru evoluţia copiilor: familie – şcoală – comunitate”, a mai spus primarul Cristian Nedelcu. “Centrul de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu” face parte dintr-un set de măsuri prevăzute în Strategia Judeţului Vâlcea de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, ce urmăreşte dezvoltarea serviciilor sociale orientate spre promovarea autonomiei persoanelor cu handicap şi creşterea capacităţii acestora de integrare socială. “Proiectul a vizat înfiinţarea, în municipiul Drăgăşani, a unui centru de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu, pentru persoanele cu handicap locomotor sau neuromotor. Acest centru va răspunde nevoilor individuale ale acestor persoane cu handicap locomotor sau neuromotor şi va veni în sprijinul familiilor care au în componenţă persoane cu handicap, promovând în acest fel, mediul familial ca fiind cel mai prielnic pentru dezvoltarea persoanei cu handicap. Centrul nou înfiinţat prin proiect oferă o gama complexă de activităţi de recuperare şi reabilitare, în scopul ameliorării stării fizice şi psihice a persoanelor cu handicap, creşterii gradului de autonomie sau independenţă şi implicit, creşterea calităţii vieţii acestor persoane. Aceste activităţi sunt structurate pe trei paliere: Recuperarea fizică, ce vizează în principal afecţiunile locomotorii (metodele şi tehnicile de recuperare utilizate în centru fiind: fizioterapia, kinetoterapia, masajul, hidroterapia, ergoterapia, ludoterapia); Recuperarea psihică, ce va fi realizată de psiholog şi Integrare/Reintegrare socială ce va fi realizată de asistentul social şi psiholog”, a spus primarul municipiului Drăgăşani. Serviciile de recuperare create prin proiect se adresează atât adulţilor, cât şi copiilor cu handicap locomotor sau neuromotor. Acest edificiu se bucură de nişte dotări de excepţie. Astfel, la parter, au fost amenajate şi dotate: sala de aşteptare, cabinet coordonator centru, 2 cabinete medicale (unul pentru medicul generalist şi unul pentru medicul BFT), sala de tratamente, cabinet psihologic, cabinet asistent social, sala de kinetoterapie, sala de electroterapie, sală de hidroterapie, sala de masaj, sală de ergoterapie şi ludoterapie, vestiare pentru personal, vestiare pentru beneficiari, centrala termică. La etaj au fost amenajate şi dotate: 4 dormitoare cu grupuri sanitare proprii, prevăzute cu duş, un club (cameră de zi), sala de mese cu oficiu, spălătoria, cameră supraveghetor. Baza de recuperare funcţionează la parter, iar la etaj este amenajat un spaţiu de odihnă pe timpul zilei, un spaţiu de servire a mesei pentru beneficiarii centrului şi o spălătorie. Soluţia amenajării spaţiului de odihnă şi de servire a mesei a fost adoptată pentru a permite o degrevare a familiilor care au în grijă persoane cu handicap. Astfel, persona cu handicap va avea posibilitatea de a petrece 8 ore/zi în centru, pe durata ciclului de recuperare (10-12 zile), timp în care va putea beneficia de servicii de recuperare, se va putea odihni între proceduri şi va putea servi masa de prânz. De asemenea, va putea socializa cu alte persoane şi se va putea relaxa în clubul de zi. În acest club se poate asculta muzică, se poate juca şah sau remi, se pot căuta diverse informaţii utile pe internet (clubul fiind dotat şi cu calculatoare, tocmai pentru a facilita accesul la informaţie al persoanei cu handicap). Prin implementarea proiectului s-au creat şi locuri de muncă, structura de personal a centrului fiind următoarea: 1 medic generalist, medic specialist BFT, 4 asistenţi medicali BFT, 1 asistent social, 1 psiholog, 1 kinetoterapeut, 1 ergoterapeut, 1 maseur, 2 infirmiere, 1 îngrijitor curăţenie, îngrijitor bucătărie.

ProExpresDragasan