Selectează o Pagină

Stația de punere sub presiune și rețeaua interioară de irigații – plotul 203 – amenajarea Bucșani- Cioroiu, modernizată și retehnologizată!

sistem modern de irigatii la prundeniLa începutul acestei săptămâni, s-au deschis ofertele pentru proiectul Modernizare şi retehnologizare a staţiei de punere sub presiune şi a reţelei interioare de irigaţii – plotul 203 – amenajarea Bucşani- Cioroiu, proiect finanţat prin PNDR intitulşat „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”, submăsură a proiectului „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii”, Componentă a proiectului „Irigaţii şi alte lucrări de îmbunătăţiri funciare”. Proiectul îşi propune Modernizarea sistemului de irigaţii prin: asigurarea funcţionalităţii aducţiunii prin deschiderea sau demontarea vanei fluture existente; refacerea prin demolare a construcţiei existente şi construirea unei clădiri noi adaptate la condiţiile de gabarit şi tehnologice a noilor pompe; refacerea alimentării cu energie electrică; reabilitarea prin înlocuire a unor tronsoane de conducte avariate, a vanelor de linie şi a hidranţilor din distribuţia sistemului de irigaţii. Retehnologizarea Staţiei de Punere sub Presiune SPP203 se va face prin înlocuirea pompelor vechi energofage uzate moral cu pompe moderne de aceeaşi capacitate de pompare, bazate pe concepţii tehnice de dată recentă, dotate cu convertizoare de putere, pentru reducerea consumului de energie electrică la pompare. Valoarea totală eligibilă a investiţiei este de 2.522.421 lei iar prin punerea reţelei în funcţiune se va putea iriga o suprafaţă de 857 ha. Este vorba despre finalizarea reabilitării sistemului de irigaţii Călina (Prundeni – Drăgăşani), realizat cu fonduri PNDR de către OUAI Călina – prin proiectul „Modernizare şi retehnologizare staţie de punere sub presiune şi reţea interioară de irigaţii – plotul 203 – amenajarea Bucşani- Cioroiu”, investiţie ce are termen de punere în funcţiune finalul acestui an. La comandamentul ţinut cu factorii implicaţi, constructorul a dat asigurări că, în luna mai a.c., va curge apa ”pe ţeavă” pentru culturile agricole. Având în vedere complexitatea lucrărilor efectuate, precum şi cele ce vor urma, a fost solicitată prelungirea perioadei pentru finalizarea investiţiei. În acest sens, s-a semnat cu finanţatorul, prin AFIR, actul adiţional care prelungeşte perioada de execuţie a lucrărilor în vederea punerii în funcţiune a sistemului de irigaţii de care comunitatea are nevoie. Se urmăreşte şi se fac demersuri insistente pentru obţinerea unei finanţări a proiectului de extindere sistem de irigaţii, având în vedere că suprafaţa de irigat care ar trebui acoperită este mult mai mare. Succesul acestor demersuri se datorează insistenţei edilului de Prundeni, Ion Horia Horăscu (foto) care după cum se ştie nu poate sta nepăsător la nevoile cetăţenilor pe care, cu dăruire, îi păstoreşte de atâţia ani.

ProExpresDragasani