Selectează o Pagină

Magadan Ion

Secretar General- Comuna Prundeni, Judetul Valcea


ION MAGADAN secretar

– Secretar al Consiliului popular Cernisoara numit prin Decizia Consiliului Popular Judeteam Valcea nr.17 din 30.01.1987, in perioada 10.02.1987-01.12.1988

– Secretar al Consiliului Provizoriu de Unire Nationala in perioada 10.02.1990-11.07.1990

– Viceprimar al comunei Prundeni, numit prin decizia nr.341 din 28.08.1990 in perioada 28.08.1990-05.09.1991

– Secretar al Comunei Scundu numit prin Ordinul Prefectului Judetului Valcea nr.12 din 11.02.1992 in perioada 21.12.1992-1998

– Consilier Juridic la SC.Prundvilchim SRL in perioda 11.06.1998-01.02.1999

– Secretar al Comunei Prundeni numit prin Ordinul Prefectului Judetului Valcea  nr.369 din 23.1.2000

Studii – Specializari

– Licentiat al Liceului de Construsctii Civile si Industriale specializarea Constructor Structuri Civile si Industriale

– Licentiat al Universitatii Bucuresti in profilul Stiinte Juridice 1990

– Curs de formare profesionala in domeniul Protectiei Mediului Inconjurator si in mediul Dezvoltarii Durabile 05.06.2010

– Curs Perectionare in domeniul Managementului Situatiilor de Urgenta 29.08.2011 – 02.09.2011

– Curs E.C.D.L.

– Curs perfectionare specializarea „Expert Achizitii Publice in cadrul proiectului cofinantat din Fondul Social European.” Formare profesionala pentru promovarea excelentei in Administrarea Publica Locala  14.11 – 20.11 2011

– Curs perfectionare secretar U.A.T. organizat de Ministerul Administratiei si Internelor si Agentia Nationala a Functionarilor Publici 13-16.02.2012